Cучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Костирко, Т. М.
Kostyrko, T. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В доповіді розглядаються нові тенденції розвитку університетських бібіліотек серед яких: організація нових форм зберігання наукових інформаційних ресурсів; поширення Результатів науково-дослідної діяльності вчених; інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку
The report looks at new trends in the development of university libraries. Among them: - Organization of new storage forms of scientific information resources; - Dissemination of the results of scientific research activities; - Information analysis and infometric diagnostics of the university's scientific and documentary flow.

Опис

Костирко, Т. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. М. Костирко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

Ключові слова

ключові тенденції інформаційного суспільства, інформаційна революція, наукові інформаційні ресурси, бібліотечні сервіси, відкрита наука, key trends in the information society, the information revolution, university libraries, scientific and information resources, library services, open science

Бібліографічний опис