Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Управління якістю продукції у суднобудуванні" для студентів денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Коршиков, Р. Ю.
Яглицький, Ю. К.
Кириченко, К. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику практичних занять, теми самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та джерел інтернет-ресурсів. Призначені для студентів п'ятого курсу денної форми навчання, що навчаються за спеціальністю 7.05120102 "Суднокорпусобудування".

Опис

Коршиков, Р. Ю. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Управління якістю продукції у суднобудуванні" для студентів денної форми навчання / Р. Ю. Коршиков, Ю. К. Яглицький, К. В. Кириченко. – Миколаїв : НУК, 2014. – 28 с. + електрон. копія.

Ключові слова

система управління, показники якості, стандартизація, сертифікація продукції, суднобудування, суднокорпусобудування, самостійна робота, контроль знань

Бібліографічний опис