Гурченков Олександр Петрович

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Білоножко, К. С.
Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Олександра Петровича Гурченкова – кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри економіки та організації виробництва, завідувача кафедрою економіки та організації виробництва Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Опис

Гурченков Олександр Петрович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: К. С. Білоножко, М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2019. – 18 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

Гурченков Олександр Петрович, бібліографічний покажчик, науково-методичні праці

Бібліографічний опис