Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва = The automation for design of shipbuilding technological processes structures

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-06-20

Автори

Григорян, Тігран Георгійович
Grigorian, T. G.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Обґрунтовується необхідність розробки та впровадження підсистеми автоматизованого проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва = The need for the development and introduction of CAD system for the shipbuilding technological processes structures is substantiated.

Опис

Григорян, Т. Г. Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Т. Г. Григорян; наук. кер. М. В. Фатєєв. - К., 2006. - 19 с. + електрон. коп.

Ключові слова

система автоматизованого проектування, технологічний процес, суднобудування, експертна система, підтримка прийняття рішень, база знань, реляційна база даних, критерії оцінки альтернатив, computer-aided design system, technological process, shipbuilding, expert system, decision support, knowledge base, relational database, decision criterion

Бібліографічний опис

Зібрання