Стратегічні орієнтири розвитку складської логістики як складової транспортно-логістичних систем регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Іртищева, Інна
Носар, Анатолій
Irtyshcheva, Inna
Nosar, Anatoliy

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На основі дослідження досвіду провідних світових логістичних компаній систематизовано основні інноваційні тренди розвитку сучасної складської логістики, визначено їх переваги, недоліки та можливості впровадження на вітчизняних підприємствах. Визначено, що основними інноваційними трендами розвитку складської логістики на сучасному етапі є інтеграція інформаційних, соціальних, комунікаційних технологій а також формування на цій основі оцифрованих матеріально-речових систем «Смарт-складів» інтегрованих у функціонально-спрямовані мережеві системи, що дозволяють здійснювати управління складськими процесами у режимі реального часу відповідно до змін ринкової ситуації, потреб клієнтів, транспортних потоків та забезпечувати дотримання стандартів всіх складських операцій при мінімізації витрат. Досліджено, що сучасний стан та темпи впровадження інноваційних технологій у транспортно-логістичній сфері в Україні є недостатніми для забезпечення належного конкурентного рівня розвитку економіки та її інтеграції в світові і Європейські транспортно-логістичні системи. Інновації впродовж останні чотирьох років впроваджували всього 18% українських транспортно-логістичних компаній, більшість з яких організаційні і маркетингові. Попри значний прогрес за останні 10 років, на Україні, а зокрема в окремих регіонах, існує значний дефіцит на новітні технології та обладнані згідно міжнародних стандартів складські приміщення. Потенціал інформаційних технологій також не використовується у повному обсязі через недостатність фінансування інноваційної діяльності, брак кваліфікованих кадрів в даній сфері та недостатньо розвинену інфраструктуру зв’язку на окремих територіях.

Опис

Іртищева, І. Стратегічні орієнтири розвитку складської логістики як складової транспортно-логістичних систем регіону = Strategic orientations for the development of warehouse logistics as a component of transport and logistics systems of the region / І. Іртищева, А. Носар // Věda a perspektivy. – 2021. – № 1(1). P. 264–272.

Ключові слова

стратегія, складська логістика, регіон, Європейські транспортно-логістичні системи, "Смарт-складів", strategy, warehouse logistics, region, European transport and logistics systems, "Smart warehouses"

Бібліографічний опис