Дослідження системи управління інформаційною безпекою судна на мережі Петрі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Бабійчук, Дмитро
Турти, Марина
Babiichuk, Dmytro
Turty, Marina

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено огляд принципів функціонування системи управління інформаційної безпеки (СУІБ). Визначено особливості об'єкта інформаційної діяльності, системи захисту інформації і СУІБ які доцільно враховувати в імітаційній моделі, проаналізовано математичні основи методів побудови імітаційних моделей СУІБ, створена інформаційна модель системи управління інформаційної безпеки судна та відповідна їй імітаційна модель.

Опис

Бабійчук, Д. Дослідження системи управління інформаційною безпекою судна на мережі Петрі = Investigation of the information security management system of the vessel on Petri's network / Д. Бабійчук, М. Турти // Матеріали 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. "Інформаційні системи та технології», присвяч. 55-річчю кафедри прикладної математики ХНУРЕ, 55-річчю кафедри програмної інженерії ХНУРЕ та 40-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій ХНУМГ. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – С. 392–394.

Ключові слова

інформаційна безпека, система управління інформаційною безпекою, імітаційна модель, мережі Петрі, суб’єкт, умови, information security, information security management system, simulation model, petri net, subject, conditions

Бібліографічний опис