Стійкість морських бурових платформ на м'яких і рухливих ґрунтах = Stability of sea drilling platforms on soft and moving grounds

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05-17

Автори

Душко, Вероніка Ростиславівна
Dushko, V. R.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації розв'язана актуальна науково-прикладна задача удосконалення проектування МБП на слабконесучих ґрунтах шляхом розрахунку зовнішніх гідродинамічних сил від дії морських хвиль і течій, а також сил утримання платформи з урахуванням розмиву ґрунту. Вперше складено і досліджено математичну модель взаємодії просторових конструкцій МБП з хвильовими та постійними течіями, яка описує тривимірний залежний від часу розподіл швидкостей і тиску, що дає змогу визначати діючі на МБП зовнішні сили за широкої варіації параметрів морських хвиль і течій = The actual scientific task of development of design techniques SDP is solved in the dissertation, taking into account their stability on soft and moving grounds, by calculation of external hydrodynamical interacting forces of complex space structures with sea wave and steady currents. For the first time the three-dimensional time-dependant velocity distribution and pressure by interacting space structures of SDP with wave and fixed currents were obtained. It has allowed to define outside forces acting on them at a wide variation of parameters of sea waves and currents

Опис

Душко, В. Р. Стійкість морських бурових платформ на м'яких і рухливих ґрунтах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / В. Р. Душко ; НУК ; наук. кер. В. М. Кушнір. - Миколаїв, 2007. - 20 с.

Ключові слова

морська бурова платформа, самопіднімальна плавуча бурова установка, заглибна бурова платформа, опорна основа, проектування, стійкість, міцність, розмив донного матеріалу, a sea drilling platform, a self-elevating drilling rig, a submersible drilling rig, support basis, design, stability, strength, erosion of ground

Бібліографічний опис

Зібрання