Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.
Костирко, Т. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників кафедри автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Опис

Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2017. – 98 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

бібліографічний покажчик, кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки, НУК

Бібліографічний опис