Інвестиційний потенціал регіону: методи оцінки та розвиток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська кваліфікаційна робота присвячена актуальним питанням формування, оцінки та розвитку інвестиційного потенціалу регіону. Досліджено теоретичні і методичні засади інвестиційного потенціалу регіону. Визначено сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. Досліджено особливості формування і використання інвестиційного потенціалу Миколаївського регіону. Запропоновано напрями розвитку інвестиційного потенціалу регіону. Обгрунтовано стратегічні пріоритети формування і розвитку інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням воєнних умов та повоєнної відбудови економіки України. Розглянуто європейський досвід активізації інвестиційної діяльності та можливості його використання в Україні. Запропоновано стимулювання малого підприємництва в системі заходів розвитку інвестиційного потенціалу регіону.

Опис

Довганенко, Я. І. Інвестиційний потенціал регіону: методи оцінки та розвиток : магістерська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Я. І. Довганенко ; наук. кер. П. М. Карась. – Миколаїв : НУК, 2023. – 90 с.

Ключові слова

інвестиційний потенціал, інвестиції, оцінка, розвиток, регіон, 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", investment potential, investment, assessment, development, region

Бібліографічний опис