Розробка технології поверхневого зміцнення низьколегованих низьковуглецевих сталей за допомогою дуги з неплавким електродом = Creating the technology of surface stability of low-alloy and low-carbonated steels with the help of the arc with the nonconsumable electrode

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Автори

Мартиненко, Володимир Олександрович
Martynenko, V. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці технології поверхневого зміцнення низьковуглецевих низьколегованих сталей (на прикладі Ст. 3 і 09Г2) дугою з неплавким електродом (дуга з вугільним і вольфрамовим електродами); вивченню впливу основних параметрів поверхневого зміцнення на структуру і механічні властивості зміцненого шару = Dissertation is devoted to creating a technology of surface stability of low-carbonated and low-alloy steels (on St. 3 и 09Г2) by arc with nonconsumable electrode (arc with carbon and volfram electrodes), studying the influence of main parameters of surface hardening on the structure and mechanical properties of a stable layer.

Опис

Мартиненко, В. О. Розробка технології поверхневого зміцнення низьколегованих низьковуглецевих сталей за допомогою дуги з неплавким електродом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / В. О. Мартиненко ; НУК ; наук. кер. Ю. М. Лебедєв. - Миколаїв, 2008. - 22 с.

Ключові слова

низьковуглецева сталь, низьколегована сталь, неплавкий електрод, поверхневе зміцнення, сканувальний пристрій, вольфрамовий електрод, аргонодугова обробка, знос, термічна обробка, low-carbon steel, low-alloy steel, nonconsumable electrode, surface hardening, scanner, temperature of heating, argon-arc processing, deterioration, heat treatment

Бібліографічний опис

Зібрання