Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальносуднові системи»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Пирисунько, Максим Андрійович
Андреєв, Андрій Адольфович
Година, Олексій Іванович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дійсні вказівки містять рекомендації щодо виконання самостійних та контрольних робіт в області загальносуднових систем, передбачених програмою дисципліни. У вказівки включені теоретичні матеріали, які необхідно використовувати для теоретичного розрахунку відповідних завдань, порядок виконання робіт і складання звітів, питання для захисту та самоконтролю, а також завдання до курсового проєкту та екзаменаційні білети. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 135 «Суднобудування», освітньої програми «Суднові енергетичні установки та устаткування».

Опис

Пирисунько, М. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальносуднові системи» / М. А. Пирисунько, А. А. Андреєв, О. І. Година. – Миколаїв : НУК, 2022. – 84 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис