Підвищення ефективності управління проектами розробки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом = Enhancement of open source software project management efficiency

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-03-29

Автори

Димо, Олександр Борисович
Dymo, O. B.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачи розробки способів підвищення ефективності управління програмними проектами з відкритим кодом. Розроблена модель життєвого циклу проектів розробки програмного забезпечення з відкритим кодом. Побудована математична модель динаміки системи управління такими проектами, досліджений механізм самоорганизації в системі для забезпечення ефективного управління в умовах дестабілізуючих зовнішних змін. Розроблені аналогові моделі оцінки вартості і часу розробки програмного забезпечення, які дають більш точні оцінки ніж існуючі моделі і дозволяють успішно завершувати проекти в рамках заданих часу, вартості і якості. Розроблено і впроваджено в практику методику управління програмними проектами з відкритим кодом, що регламентує дії для ефективного управління при ініціалізації і виконанні проектів = The scientific task of enhancement of open source software project management efficiency is solved in the dissertation. Open source software development lifecycle model and project management system dynamics model are developed. The self-organization mechanism is studied to ensure the manageability of the system in case of destabilizing external changes. Analog models of software development cost and time with better precision than existing cost and time models are developed, thus ensuring the efficient management within given time, cost and quality bounds. The open source project management stategy including recommendations for effective management during project initialization and development is proposed and used in practice.

Опис

Димо, О. Б. Підвищення ефективності управління проектами розробки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / О. Б. Димо ; НУК ; наук. кер. А. П. Шевцов. - Миколаїв, 2007. - 20 с.

Ключові слова

проект, життєвий цикл, самоорганизація, управління вартістю, управління часом, методика управління, система управління, програмне забезпечення з відкритим кодом, аналогова модель, project, lifecycle, self-organization, cost estimation, time estimation, management strategy, management dynamics, open source software, similarity theory, analog model

Бібліографічний опис

Зібрання