Структура топливного баланса энергетики в судостроении и морской инфраструктуре Украины

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Воинов, Александр Петрович
Самохвалов, Виктор Сергеевич
Коновалов, Дмитрий Викторович
Корниенко, Виктория Сергеевна
Voinov, Aleksandr P.
Samohvalov, Victor S.
Konovalov, Dmytro V.
Kornienko, Victoria S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Метою дослідження є формулювання проблеми нормалізації структури паливного балансу енергетики України, підприємств суднобудування та морської інфраструктури, пропозиція доцільних шляхів її вирішення. Використано методи класифікації, індукції, аналогії. Показано виключно важливе глобальне завдання перед людством захисту навколишнього природного середовища від посиленого шкідливого впливу на нього з боку світового виробництва, яке інтенсивно розвивається, особливо його енергетичної галузі на органічному паливі. Розглянуто проблематику нинішнього стану енергетики України, в тому числі енергоустановок на підприємствах суднобудування та морської інфраструктури. Виділено та проаналізовано важливу і складну проблему нормалізації структури паливно-енергетичного балансу енергетики України.

Опис

Структура топливного баланса энергетики в судостроении и морской инфраструктуре Украины = Structure of the power engineering fuel balance in the Ukraine’ shipbuilding and marine infrastructure / А. П. Воинов, В. С. Самохвалов, Д. В. Коновалов, В. С. Корниенко // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2019. – № 1 (11). – С. 123–129.

Ключові слова

тверде паливо, газо-мазутне паливо, котельна установка, суднобудування, природне середовище, світова енергетика, solid fuel, gas fuel oil, boiler, shipbuilding, natural environment, world power engineering

Бібліографічний опис

Зібрання