Центр-периферійні відносини в територіально-політичній системі держави з позицій просторової ідентифікації = Centre-peripheral relations in the territorial-political system of the State according to spatial identification

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05-17

Автори

Лісовський, Володимир Миколайович
Lisovsky, V. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На основі вивчення численних робіт зарубіжних і вітчизняних вчених проведено комплексне дослідження проблеми співвідношення центру і периферій у територіально-політичній системі держави з позицій просторової ідентифікації. Автор значну увагу приділив процесу трансформації системи центр- периферійних відносин внаслідок формування нових геополітичних, геокультурних та геоекономічних чинників політичного простору. Висвітлені теоретичні та концептуальні проблеми дослідження і уточнено поняття: «ідентичність», «ідентифікація», визначено зміст та суть центру і периферії в контексті політичної науки = Dissertation covers centre-peripheral relations in the territorial-political system of the State according to spatial identification. Complex research of this problem was conducted on the broad material of sources. The author pays great attention to the process of transformation of the centreperipheral relations system as a result of fonning new geopolitical, geocultural and geoeconomical factors of political area. Theoretical and conceptual problems of research are revealed and the sense of categories: "identity", "identification" is denned. Content and essence of centre and periphery in the context of political science are determined

Опис

Лісовський, В. М. Центр-периферійні відносини в територіально-політичній системі держави з позицій просторової ідентифікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В. М. Лісовський ; МДГУ ; наук. кер. М. О. Багмет. - Миколаїв, 2007. - 21 с.

Ключові слова

політична система, центр, периферія, ідентичність, ідентифікація, political system centre, periphery, identity, identification

Бібліографічний опис

Зібрання