Понятійно-категоріальна сутність продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Бабич, М. М.
Babych, M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто генез трактування поняття та здійснено критичний аналіз існуючих теоретичних положень щодо визначення поняття "продовольча безпека", за результатами якого виділено чотири концептуальні підходи до тлумачення поняття: як стану системи, як рівня доступу, як механізму забезпечення та за поділом на рівні ієрархії. Дослідженням визначено схожі елементи та характерні риси забезпечення продовольчої безпеки незалежно від підходів до тлумачення категорії, а також відмінності у розумінні сутності поняття. Доведено необхідність поділу продовольчої безпеки за рівнями, як важливої складової її забезпечення. Визначено теоретичну сутність продовольчої безпеки різних ієрархічних рівнів, а саме: глобального, національного та регіонального рівнів, а також рівнів домогосподарства та індивіда. Запропоновано відповідні механізми досягнення бажаного стану продовольчої безпеки на різних ієрархічних рівнях: система глобального планування виробництва та розподілу продовольства, сталий розвиток сільського господарства, реалізація агарного потенціалу, самозабезпечення та державне гарантування.

Опис

Бабич, М. М. Понятійно-категоріальна сутність продовольчої безпеки = The conceptual-categorical nature of food security / М. М. Бабич // Економiка та держава. – 2017. – № 6. – С. 39–45.

Ключові слова

продовольча безпека, теорія, концепція, рівень, механізм, food security, theories, concepts, level, mechanism

Бібліографічний опис