Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Системи суднових дизельних установок". Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 271 "Річковий та морський транспорт". Спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Шостак, В. П.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам, які вивчають дисципліну "Системи суднових дизельних установок". У посібнику висвітлені у розширеному вигляді основні розділи робочої програми навчальної дисципліни, наведені питання для поточного контролю та приклад виконаного курсового проекту. Крім того, для самостійної роботи студента надається структура (зміст) індивідуального робочого зошита-конспекта з списком найбільш важливих літературних джерел. Для технічної експлуатації суднових енергетичних установок і безпеки життєдіяльності на морських суднах студенти мають набути знання за сучасними технологіями управління судновими енергетичними комплексами, їх технічним використанням і технічним обслуговуванням. Вони повинні знати будову, робочі параметри та правила експлуатації систем дизельної установки з урахуванням вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення моря з суден (МАРПОЛ 73/78), обумовлених резолюціями Міжнародної морської організації.

Опис

Шостак, В. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Системи суднових дизельних установок". Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 271 "Річковий та морський транспорт". Спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок / В. П. Шостак. – Миколаїв : НУК, 2018. – 68 с.

Ключові слова

технічна експлуатація, суднові енергетичні установки, безпека життєдіяльності на морських суднах

Бібліографічний опис