Засоби підвищення морехідних та експлуатаційних якостей підводних човнів = Studied on the improving the seaworthiness and operational qualities of submarines

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Мунесан, М. І.
Moonesun, M. I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В дисертаційному дослідженні представлені засоби підвищення морехідних та експлуатаційних якостей малих та середніх підводних човнів за рахунок зменшення опору руху та забезпечення ефективної роботи шноркелю в умовах хвилювання, що сприяє збільшенню їх радіусу дії. Дисертація складається зі вступу, шостих розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків = The aim of the thesis is to develop ways to increase the range of small and medium-sized submarines by reducing their resistance, and ensuring the effective operation of the snorkel in conditions of excitement. On the basis of a review of the literature, an analysis of the state is carried out and the main problems of increasing the nautical and operational qualities of small and medium-sized submarines are identified. The possibility is grounded and the technology of experimental research of the resistance of fully submerged submarines is improved.

Опис

Мунесан, Мохаммад Ібрагім Засоби підвищення морехідних та експлуатаційних якостей підводних човнів: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / М. І. Мунесан; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. керівник Ю. М. Король. – Миколаїв, 2018. – 27 с. + електрон. копія.

Ключові слова

підводний човен, радіус дії, мінімізація опору, експериментальне і чисельне моделювання, гнучкий шноркель, безпечна глибина занурення, submarine, radius of action, minimization of resistance, experimental and numerical simulation, flexible snorkel, safe depth of immersion

Бібліографічний опис

Зібрання