Розробка метода фрактального стискування відеопотоків в автоматизованих системах управління хірургічними операціями = The development of a fractal video compression method in the automated control systems of surgical operations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05-17

Автори

Абу Айаш, Тетяна Ангівна
Abu Ayash, Т. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена створенню можливості для залучення до управління хірургічними операціями віддалених консультантів за рахунок дослідження, розробки та впровадження ефективного методу фрактального стискування відеопотоків. Проаналізовано умови та особливості управління медичним впливом на людину з використанням віддалених консультантів з боку перетворення, передачі та зберігання медичних відеопотоків. Виконано порівняльний аналіз методів кодування окремих зображень і відеопотоків, їхніх характеристик та обчислювальної складності. Розроблено метод комбінованого фрактального кодування-декодування відеопотоків. Розроблено метод зниження асиметрії фрактального перетворення медичних зображень. Розроблено та впроваджено автоматизовану систему управління відеоендоскопічною операцією з використанням віддалених консультантів = The dissertation is devoted to creation of an ppormnity for the remote advisers to take part in the management of surgical operations due to research, development and introduction of an effective fractal video compression method. The conditions and features of the management of medical influence on the person with the assistance of the remote advisers from the point of view of transformation, transfer and storage medical video images are analyzed. The comparative analysis of single images and video coding methods, their characteristics and computing complexity is executed The combined fractal video coding-decoding method is developed. The method of fractal transformations asymmetry decreasing in medical images is developed. The automated control system of videoendoscop operation with the assistance of the remote advisers is developed and introduced

Опис

Абу Айаш, Т. А. Розробка методу фрактального стискування відеопотоків в автоматизованих системах управління хірургічними операціями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тетяна Ангівна Абу Айаш ; наук. кер. Г. М. Востров, Одес. нац. політехн. ун-т. - О., 2005. - 20 с.

Ключові слова

стискування відеопотоків, фрактальне кодування медичних зображень, асиметрія фрактального перетворення, віддалені консультанти, управління відеоендоскопічною операцією, the fractal coding of medical images asymmetry of the fractal transformations, the remote advisers, the videoendoscop operation management

Бібліографічний опис

Зібрання