Cоціологія. Робоча навчальна програма

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Автори

Бобiна, Олег Валерійович
Дюндін, Дмитро Андрійович
Коростильова, Ірина Вікторівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись зі змістом навчального курсу "Соціологія" і опанувати його основні теми не лише пiд керiвництвом викладача, а й самостiйно. Вказівки призначені для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми навчання вищих навчальних закладів негуманітарного профілю.

Опис

Бобіна, О. В. Соціологія : робоча навч. програма : метод. вказівки / О. В. Бобіна, Д. А. Дюндін, І. В. Коростильова. - Миколаїв : НУК, 2004. - 24 с. + ел. копія.

Ключові слова

cоціологія, методичні вказівки, робоча навчальна програма, соціально-гуманітарні дисципліни, соціальні процеси, суспільствознавство

Бібліографічний опис