Проектування турбокомпаундної системи двигуна типу 6ЧН 21/29

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Омельченко А. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Згідно з завданням кафедри дана робота є проектом системи «Турбокомпаунду» для двигуна типу 6ЧН 21/29. Двигун має номінальну потужність 1020 кВт при 900 хв-1 обертів колінчатого валу. Проектування системи «Турбокомпаунду» виконується з метою більш повного використання енергії відпрацьованих газів, що дасть можливість покращити показники економічності та підвищення потужності двигуна. Покращення зазначених показників можна забезпечити шляхом встановлення додаткової силової турбіни за турбіною турбокомпресора. Відпрацьовані гази, що виходять з турбіни турбокомпресора, мають досить високу температуру, і їх можна використовувати для приводу ще однієї турбіни. Ця турбіна передає свою енергію колінчастому валу двигуна і називається силовою, а двигун обладнаний силовою турбіною – «Турбокомпаундним». За результатами моделювання робочого циклу дизельного двигуна Yanmar 6N21ALGV (типу 6ЧН 21/29) потужністю 1020 кВт встановлено, що на номінальному режимі роботи температура відпрацьованих газів на вході в турбіну турбокомпресора становить близько 450 ℃, а на виході з неї – близько 300 ℃. Відхідні гази з такою енергією можна використовувати для отримання додаткової потужності. Робота виконана українською мовою на 76 сторінках розрахунковопояснювальної записки. Використано 9 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.

Опис

Омельченко, А. В. Проектування турбокомпаундної системи двигуна типу 6ЧН 21/29 : магістерська робота ; спец. 142 ''Енергетичне машинобудування'' / А. В. Омельченко ; наук. кер. О. А. Гогоренко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 80 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис