A new approach to increasing the efficiency of the ship main engine air waste heat recovery cooling system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Radchenko, R.
Pyrysunko, M.
Bogdanov, M.
Shcherbak, Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проаналізовано ефективність комплексного охолодження повітря на вході турбокомпресора і наддувного повітря на вході робочих циліндрів головного дизельного двигуна транспортного судна трансформацією скидної теплоти в холод ежекторною холодильною машиною як конструктивно найбільш простою і надійною в експлуатації та більш громіздкою, але й більш ефективною абсорбційною бромистолітієвою холодильною машиною. При цьому розглянуто суднову енергоустановку когенераційного типу з використанням в якості джерела відносно низькопотенційної теплоти води системи теплопостачання з температурою близько 90 °С, що суттєво ускладнює проблему її трансформації в холод. Через недостатньо високу ефективність трансформації теплоти гарячої води порівняно з водяною парою (невисокі теплові коефіцієнти) отриманої холодопродуктивності може виявитись недостатньо для комплексного охолодження повітря на вході турбокомпресора і наддувного повітря, що гостро ставить питання раціонального розподілу теплових навантажень між контурами (підсистемами) охолодження повітря на вході турбокомпресора і наддувного повітря двигуна і необхідність застосування холодильних машин різного типу. При цьому враховано раціональні параметри процесів охолодження наддувного повітря в когенераційному високотемпературному ступені, проміжному ступені традиційного охолодження забортною водою та низькотемпературному ступені глибокого охолодження наддувного повітря тепловикористовуючою холодильною машиною. Запропоновано новий підхід до підвищення ефектив-ності комплексного охолодження повітря на вході турбокомпресора і наддувного повітря на вході робочих циліндрів головного двигуна транспортного судна, який полягає у зіставленні необхідних витрат холодопродуктивності і відповідних потреб теплоти упродовж рейсу з наявною теплотою випускних газів і наддувного повітря когенераційної енергоустановки, визначенні дефіциту і надлишку холодопродуктивності тепловикористовуючих холодильних машин різного типу, що дозволяє виявити і реалузувати резерви підвищення ефективності охолодження повітря на вході турбокомпресора і наддувного повітря на вході головного дизельного двигуна шляхом сумісного застосування холодильних машин різного типу.

Опис

A new approach to increasing the efficiency of the ship main engine air waste heat recovery cooling system = Новий підхід до підвищення ефективності тепловикористовуючої системи охололодження повітря суднового головного двигуна / R. Radchenko, M. Pyrysunko, M. Bogdanov, Yu. Shcherbak // Холодильна техніка та технологія : наук.-техн. журн. – Одеса : Діол-Принт, 2019. – Т. 55, № 1. – С. 22–27.

Ключові слова

Waste Heat Recovery Chiller, Cooling, Intake Air, Scavenge Air, Exhaust Gas, Ship Main Engine

Бібліографічний опис