Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Питомець Я. В. «Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах». Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 87 сторінок. У кваліфікаційній роботі розглядається актуальна проблема місця цінності в проєктах загалом та в ІТ-проєктах зокрема, виконано аналіз методів та моделей управління цінністю, що базується на життєвому циклі проєкту. На основі розглянутих механізмів, які дозволяють ідентифікувати цінності проєкту для його учасників, було розроблено методичні рекомендації щодо покращення моделі управління цінністю в окремому ІТ-проєкті.

Опис

Питомець, Я. В. Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах = Improving value management models in IT projects : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / Я. В. Питомець ; наук. кер. С. В. Руденко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 87 с.

Ключові слова

управління проєктами, проєкт, цінність проєкту, моделі управління цінністю, ІТ-проєкт, 122 ''Комп’ютерні науки'', : project management, project, project value, value management models, IT project

Бібліографічний опис