Аналіз неізотермічних процесів в дегазаторах ресорбційних холодильних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Ошовський, Віктор Якович
Oshovskyі, Viktor

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблено методику аналізу залежності температури киплячого розчину в дегазаторі від отриманого тепла. На прикладі аналізу кипіння в дегазаторі водоаміачного розчину при різних його вихідних параметрах побудовано графіки залежностей і показано, що на їх характер суттєво впливає початкова концентрація розчину. Запропоновано при проектуванні ресорбційних машин використовуючи дану методику аналізу вибирати початкову концентрацію розчину для наближення до еквідистантності змін температури розчину і охолоджуваної речовини з метою зменшення енергетичних втрат.

Опис

Ошовський, В. Я. Аналіз неізотермічних процесів в дегазаторах ресорбційних холодильних машин / В. Я. Ошовський // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – Вип. 51. – С 133–140.

Ключові слова

дегазатор, ресорбційні холодильні машини, інтервал концентрацій, приведена ентальпія, degasser, resorption refrigeration machines, concentration range, solution, reduced enthalpy

Бібліографічний опис