Моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки = Models of managing the projects of designing sea robotics

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Бабкін, Г. В.
Babkin, G. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу загальнодержавного рівня – підвищення ефективності управління проектами по створенню засобів морської робототехніки шляхом вдосконалення методів та моделей теорії управління проектами = The thesis has solved an important nationwide scientific problem - the efficiency improvement of managing the projects on designing sea robotics by upgrading the methods and theoretical models of project management.

Опис

Бабкін, Г. В. Моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки : автореф.дис ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Г. В. Бабкін ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. керівник В. С. Блінцов. - Миколаїв, 2016. - 22 с. + електрон. копія.

Ключові слова

управління проектами, організаційна структура, математичне моделювання, засіб морської робототехніки, project management, organisational structure, mathematic modeling, sea robotics

Бібліографічний опис

Зібрання