Академічна доброчесність в навчальній та науковій діяльності бібліотеки ЗВО

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Жигалкіна М. С., М. С.
Zhigalkina, M. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На досвіді Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розглянуто вектори діяльності щодо формування стійких практик академічної культури та етики з акцентом на творчість і самостійність. У статті розглядаються актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом, формування етичних норм академічної спільноти, виховання інформаційної грамотності, підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо академічної доброчесності, впроваджених в роботу НБ НУК з метою підвищення інформаційної компетентності студентів, молодих науковців та професорсько-викладацького складу університету.
Actual tasks in research of academic respectability are examined in the article: a fight against plagiarism; forming of academic association ethic norms; education of informative literacy; increase of motivation of studies. Practice of forming a culture of academic respectability and skills of its compliance is examined in the admiral Makarov national university of shipbuilding. Namely: increase of informative culture; skills of work with informative resources; support of initiatives of Open access is through creation of institutional repozitory and open electronic magazine «Announcer NUK»; holding through of seminars-trainings of «Resources of the Open access». Described the introduction and use of the system «Unichek» of checking for plagiarism in university process.

Опис

Жигалкіна, М. С. Академічна доброчесність в навчальній та науковій діяльності бібліотеки ЗВО / М. С. Жигалкіна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 31–36.

Ключові слова

академічна доброчесність, боротьба з плагіатом, протидія академічній нечесності, виховання інформаційної грамотності, academic respectability, fight against plagiarism, counteraction to academic dishonesty, education of informative literacy

Бібліографічний опис