Конструктивно–технологічне удосконалення надбудов та корпусів морських транспортних суден на основі гофрованих елементів і великогабаритних листів = Constructive-technological perfection of superstructures and hulls of marine transport vessels on the basis of the corrugated elements and large-sized sheets

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Цикало, Наталя Вікторівна
Tsikalo, N. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Згідно аналізу тенденцій розвитку сучасного суднобудування розглянуті технологічні особливості виготовлення надбудов та корпусів морських транспортних суден і сформульовані основні задачі досліджень = According to analysis the modern shipbuilding tendencies of development technological features of manufacturing of cases and ship superstructures is considered and the formulated primary goals of researches.

Опис

Цикало, Н. В. Конструктивно-технологічне удосконалення надбудов та корпусів морських транспортних суден на основі гофрованих елементів і великогабаритних листів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Н. В. Цикало ; НУК ; наук. кер. О. С. Рашковський. - Миколаїв, 2011. - 24 с.

Ключові слова

технологія, великогабаритний листовий прокат, гофровані конструкції, оптимізація, корпус, суднова надбудова, ефективність, technology, large-sized sheet, corrugated designs, optimization, vessel case, ship superstructure

Бібліографічний опис

Зібрання