Розвиток системи медичного страхування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Баранов, П. В.
Baranov, P. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра з менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів удосконалення системи медичного страхування в Україні. У роботі досліджено теоретичні і методичні основи страхової медицини та медичного страхування як в Україні, так й зарубіжом. Досліджено систему страхування в рамках медичної реформи в Україні, у тому числі проведено аналіз реалізації медичної реформи та проведена оцінка добровільного та обов'язкового видів страхування. Запропоновано науково-методичні підходи щодо впровадження зарубіжного досвіду медичного страхування в Україні шляхом застосування розроблених етапів реалізації медичного страхування як єдиного комплексу. Обґрунтовано напрями реалізації реформи системи страхування у сфері охорони здоров'я України шляхом застосування розробленої схеми взаємодії суб'єктів ринку добровільного медичного страхування та впровадження державної підтримки в добровільному медичному страхуванні.

Опис

Баранов, П. В. Розвиток системи медичного страхування в Україні = Development of the health insurance system in Ukraine : магістерська робота ; спец. 073 “Менеджмент“ / П. В. Баранов ; наук. кер. С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2020. – 85 с.

Ключові слова

страхова медицина, медичне страхування, добровільне й обов'язкове страхування, медична реформа, охорона здоров'я, 073 “Менеджмент“, insurance medicine, health insurance, voluntary and compulsory insurance, medical reform, health care

Бібліографічний опис