Удосконалення системи контролю в закладі охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Таранова Н. В. ''Удосконалення системи контролю в закладі охорони здоров’я''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних іприкладних аспектів удосконалення системи контролю в комунальному некомерційному підприємстві ''Березанська центральна районна лікарня'' Березанської селищної ради Миколаївської області. У роботі досліджено процес розробки і прийняття управлінських рішень у комунальному некомерційному підприємстві ''Березанська центральна районна лікарня'' та оцінено систему контролю виконання управлінських рішень в досліджуваній лікарні. Окреслено шляхи удосконалення контролю виконання управлінських рішень в контексті сучасних викликів. Надано пропозиції щодо удосконалення інструментів контролю над виконанням управлінських рішень у діяльності лікарні, що залежать від етапів розвитку якості медичної допомоги: контроль якості, забезпечення якості, система менеджменту якості, вартісний вимір якості, загальне управління якістю. У кваліфікаційній роботі запропоновано модель загального управління якістю надання медичної допомоги (медичних послуг) у Березанській центральній районній лікарні. Загальне управління якістю медичної допомоги містить формування системи контролю за якістю надаваємих медичних послуг. Така система включає не тільки визначення якості медичної допомоги, але й якості знань, умінь та навичок персоналу; оцінку кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного оснащення лікарні; оцінку впливу державних стандартів, програм на надання медичних послуг, а також обов’язкове документування діяльності як допоміжного інструменту контролю реалізації управлінських рішень у роботі лікарні.

Опис

Таранова, Н. В. Удосконалення системи контролю в закладі охорони здоров’я = Improving the control system in a healthcare institution : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / Н. В. Таранова ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2022. – 79 с.

Ключові слова

заклад охорони здоров’я, управління, контроль, якість медичної допомоги, управлінські рішення, 073 ''Менеджмент'', healthcare institution, management, control, quality of medical care, management decisions

Бібліографічний опис