Моделі, методи та інформаційні технології керування службою надзвичайних ситуацій регіонального рівня

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Гучек, П. Й.
Guchek, P. I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена створенню науково-теоретичного базису керування службою надзвичайних ситуацій за допомогою нових математичних моделей та методів, що реалізуються в якості інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в надзвичайних ситуаціях. Запропонована концепція створення і застосування інформаційних технологій для удосконалення процесу підготовки прийняття рішень щодо керування оперативними підрозділами та спеціальними службами.
Proposed concept of creation and application of information technology to improve the process of preparing decisions on the management of operational units and special services. Applied finite-element model approximation for calculating the concentration of hazardous substances in the atmosphere, which helped to get real-time coverage, and to decide on further elimination of emergency situations. The information technology express diagnosis concentrations of hazardous substances in the atmosphere and real-time visualization map coverage areas used for future decision-making managers emergency rescue and special services.

Опис

Гучек, П. Й. Моделі, методи та інформаційні технології керування службою надзвичайних ситуацій регіонального рівня : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / П. Й. Гучек ; наук. консультант В. Є. Ходаков ; МОН України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2016. – 332 с.

Ключові слова

надзвичайна ситуація, метод скінченних елементів, функції форми, концентрація небезпечних речовин, інформаційні технології, системи підтримки прийняття рішень, моніторинг, геоінформаційна система, emergency situation, finite element method, function form, concentration of hazardous substances, information technologies, decision support system, monitoring, geoinformation system

Бібліографічний опис

Зібрання