Форсайт проєктів в умовах невизначеності (на прикладі проєкту ''Monobank'' АТ ''Унiверсал Банк'')

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У кваліфікаційній роботі було досліджено теоретичні основи управління проєктами в умовах невизначеності; було проаналізовано моделi управління проєктами в умовах невизначеності (на прикладi АТ «Унiверсал Банк»). У результаті роботи розроблено проєкт реалізації та виходу на ринок з конкурентним продуктом кращої якості (на прикладi продукту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у рамках співпраці з «FINTECH BAND» в умовах невизначеності – «MONOBANK»).

Опис

Матвєєв, В. А. Форсайт проєктів в умовах невизначеності (на прикладі проєкту ''Monobank'' АТ ''Унiверсал Банк'') = Foresight of projects under conditions of uncertainty (on the example of the Monobank project of Universal Bank JSC) : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / В. А. Матвєєв ; наук. кер. С. К. Чернов. – Миколаїв : НУК, 2023. – 84 с.

Ключові слова

управління проєктами, проєкт, форсайт, банк, умови невизначеності, мережеве планування, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, project, foresight, bank, conditions of uncertainty, network planning

Бібліографічний опис