Нові форми роботи бібліотек у цифрову епоху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Бондар, І. В.
Bondar, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У доповіді розглядаються проблеми необхідних змін у бібліотечній сфері в цифрову епоху. Подано аналіз тенденції розвитку глобального цифрового середовища і її вплив на стратегію розвитку бібліотек, яка характеризується двома фундаментальними факторами: становленням нового типу грамотності і формуванням нового типу споживача інформації
The report examines the problems of necessary changes in the library field in the digital age. The analysis of the development trend of the global digital environment and its influence on the library development strategy is characterized by two fundamental factors: the emergence of a new type of literacy and the formation of a new consumer information type.

Опис

Бондар, І. В. Нові форми роботи бібліотек у цифрову епоху [Електронний ресурс] / І. В. Бондар // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

Ключові слова

цифрова епоха, медіасередовище, креативні простори, конвортінг, стратегія розвитку бібліотек, інформаційне суспільство, digital age, media environment, creative spaces, consulting, library development, strategy, information society

Бібліографічний опис