Проектування системи охолодження суднового двигуна типу 12ЧН18/20 буксиру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Бух І. К.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Завданням кафедри ДВЗУ та ТЕ є проектування системи охолодження суднового двигуна типу 12ЧН 18/20 для буксира. Метою роботи є модернізація системи охолодження, яка призведе до підвищення потужності та економічності двигуна, зниженню теплового поля судна та розмірів машинного відділення (МВ). В даний час неможливо уявити роботу багатьох портів, морських i річкових каналів без роботи буксирів. Неможлива без них й робота транспортного, промислового, науково-дослідного та іншого флоту. Особливо зросла роль морських буксирів коли в сфері мореплавства з’явилась значна кількість великих суден, обслуговування яких поблизу портів i в портах практично неможливо без допомоги багатьох i досить потужних буксирів. Потреба в буксирних суднах також виникає при використанні на мopi плавучих несамохідних об’єктів (буїв, понтонів, плавкранів, тощо). Досконалість буксирних суден, а також їхнє ефективне використання багато в чому визначається енергетичною установкою, ступенем її автоматизації, надійності й економічності. Двигун типу 12ЧН 18/20 форсований по наддуву, має систему охолодження наддувного повітря. На відміну від інших видів суден для буксира однією з найважливіших характеристик є не швидкість, а тяга або упор, тобто сила, з якою він може впливати на плавзасіб, що буксирується. Буксири відрізняються малою довжиною, що забезпечує необхідні маневрові якості, високими тяговими показниками. Відповідно до двигунів буксирів, до їх характеристик, а також до особливостей розміщення вмашинному відділенні пред’являються особливі вимоги. Для підвищення потужності в роботі пропонується застосування нової системи наддуву (двоступінчатий наддув). Для підвищення економічності та зменшення теплового поля запропоновано нову систему охолодження, яка забезпечить значне зниження температури наддувного повітря і дозволить знизити температуру відхідних газів. Робота виконана українською мовою на 117 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.

Опис

Бух, І. К. Проектування системи охолодження суднового двигуна типу 12ЧН18/20 буксиру : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / І. К. Бух ; наук. кер. О. А. Гогоренко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 119 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис