Електронний каталог: підтримка якості та проблеми редагування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Балабан, І. В.
Balaban, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Подано організацію електронного каталогу НБ НУК імені. адмірала Макарова. Розглянуто технологічні особливості складання та редагування бібліографічних описів в електронному каталозі з використанням автоматизованої системи «УФД/Бібліотека»
The organization of the electronic catalog of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding Science library is presented. Technological features of compiling and editing of bibliographic descriptions in the electronic catalog using the automated «USH/Library» system are considered.

Опис

Балабан, І. В. Електронний каталог: підтримка якості та проблеми редагування [Електронний ресурс] / І. В. Балабан // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

Ключові слова

електронний каталог, бібліографічний опис, проблеми редагування, автоматизована система, інформаційні ресурси, інформаційно-бібліографічне обслуговування, electronic catalog, bibliographic description, editing problems, automated system, information resources, information and bibliographic services

Бібліографічний опис