Моделі та алгоритми сценарного підходу в управлінні інноваційними проектами = Scenario models and algorithms in innovation project management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-12

Автори

Пономаренко, Тетяна Вікторівна
Ponomarenko, T. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації розв’язана актуальна задача розробки моделей застосування сценарного підходу в управлінні змістом інноваційних проектів. На основі сценарного підходу та методів підтримки прийняття рішень розроблено модель управління змістом інноваційних проектів, яка враховує основні типи логічних входів та виходів вершин сценаріїв, що відображує стохастичність, властиву інноваційним проектам. Сформульовано аксіоми, які відображають логіку побудови графових моделей сценаріїв, що дає змогу їх згортати і, таким чином, спрощувати роботи з управління змістом проектів. На основі досліджень способів знаходження власних векторів обернено-симетричних матриць розроблено правила визначення узгодженості експертних оцінок, які регламентують оптимальне застосування способів розрахунку узгодженості експертних оцінок. Ґрунтуючись на проведеному з використанням системного підходу аналізу проблем експертної оцінки сценаріїв змісту проектів розроблено модель інформаційного опису експертних оцінок та алгоритм робастного оцінювання узгодженості експертних оцінок, що дає змогу вказати шляхи обробки оцінок експертів та отримання оптимальних рішень у процесі розвитку сценаріїв змісту проектів =The Thesis for Candidate of Science degree by specialty 05.13.22  Project and Program Management. National Shipbuilding University named after admiral Makarov of The Ministry of Education and Science of Ukraine. – Mykolaiyv, 2010. The dissertation work is devoted to the development of scenario approach models in innovation project scope management. The model of innovation project scope management based on scenario approach and methods of decision-making support is developed. This model takes in consideration all the basic types of logical entrances and outputs of scenario vertexes and displays the randomness contents in innovation projects scope. Axioms, representing construction logic of scenario models at the project management on the stage of scope determination is offered. This approach enables displacing and scope scenario simplification in the project management.

Опис

Пономаренко, Т. В. Моделі та алгоритми сценарного підходу в управлінні інноваційними проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Т. В. Пономаренко ; НУК ; наук. кер. І. І. Коваленко. - Миколаїв, 2010. - 24 с.

Ключові слова

інноваційний проект, сценарний підхід, дерево цілей, згортання сценаріїв, управління змістом проекту, innovation project, scenario approach, tree of the purposes, scenario simplification, project scope management

Бібліографічний опис

Зібрання