Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в сфері розведення морських культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Антонишина, К. О.
Antonishina, K. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Антонишина К. О. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в сфері розведення морських культур» бакалаврська робота на здобуття першого ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою даної кваліфікаційної роботи є огляд теоретичних положень щодо діяльності підприємств в Україні та розробка бізнес-плану створення нового підприємства. Об’єктом дослідження є процес господарської діяльності нового підприємства, а предметом дослідження – теоретико-методологічні аспекти забезпечення ефективного розвитку підприємства шляхом впровадження бізнес-плану. В роботі розглянуті теоретичні аспекти економічної природи підприємства, характеристика видів економічної діяльності в Україні, структура та фактори, що визначають її ефективність, логіка розробки та роль бізнес-плану, а також проведен аналіз ринку морепродуктів в Україні та обґрунтування бізнес-ідеї і організаційно-правової форми підприємства, розроблено бізнес-план створення нового підприємства, проведено оцінку економічної ефективності запропонованого бізнес-плану та оцінку ризиків господарської діяльності.

Опис

Антонишина, К. О. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в сфері розведення морських культур = Development and substantiation of a business plan for the creation of a new enterprise in the field of seafood breeding" bachelor's degree to obtain the first degree of higher education : бакалаврська робота ; спец. 051 “Економіка“ / К. О. Антонишина ; наук. кер. О. П. Корнієнко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 70 с.

Ключові слова

бізнес-планування, інвестиції, оцінка ризиків, форма власності, функції підприємницької діяльності, експорт/iмпорт, 051 “Економіка“, business planning, investments, risk assessment, form of ownership, business functions, export / import

Бібліографічний опис