Покращення ефективних показників дизельного двигуна потужністю 300 кВт за рахунок вдосконалення системи наповнення. Прототип 6Ч 15/15.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В кваліфікаційній роботі відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення ефективних показників дизельного двигуна потужністю 300 кВт, спроектованого на базі прототипу 6Ч 15/15 за рахунок вдосконалення системи наповнення. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є бойова машина піхоти БМП-2. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна на основі результатів якого побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів, що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано систему наповнення штатного двигуна та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено, що вихідні техніко-економічні параметри двигуна знаходяться на задовільному рівні. Запропоновано покращити вихідні показники двигуна за рахунок вдосконалення системи впуску, засотувавши газотурбінний наддув. Виконано розрахунок вхідних та вихідних параметрів робочого тіла на вході та виході з колеса компресора та турбіни. Оцінено ефективність прийнятих рішень. Описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано основні небезпеки, які можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.

Опис

Паламарчук, О. О. Покращення ефективних показників дизельного двигуна потужністю 300 кВт за рахунок вдосконалення системи наповнення. Прототип 6Ч 15/15. : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / О. О. Паламарчук ; наук. кер. І. А. Швець. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 120 с.

Ключові слова

бойова машина, дизель, робочий цикл, система наддуву, турбокомпресор, токсичні викиди, вібрація, шум, 131 ''Прикладна механіка'', combat vehicle, diesel engine, duty cycle, supercharging system, turbocharger, toxic emissions, vibration, noise

Бібліографічний опис