Анализ динамических сопротивлений преобразователя с мягким переключением для питания технологических установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Верещаго, Е. Н.
Костюченко, В. И.
Vereshchaho, YE. M.
Kostiuchenko, V. I.
Верещаго, Є. М.
Костюченко, В. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета роботи. Оцінка динамічних опорів стабілізованого перетворювача, основана на розрахунку імпульсних джерел електроживлення за допомогою методу усереднення змінних стану і за допомогою ЕОМ. Розгляд заходів щодо збільшення вихідного опору і поліпшення параметрів перехідного процесу, підвищення його стійкості. Розгляд особливості роботи імпульсного джерела електроживлення на електричну дугу з ємністю. Методи дослідження. Класичні частотні теорії управління та методи експериментального визначення частотних параметрів. Отримані результати. Розглянуто питання, що виникають при проектуванні і розробці пристроїв та систем електроживлення електричної дуги – електромагнітна сумісність окремих вузлів в системі електроживлення, їх стійкість, а також стійкість всієї системи електроживлення. Розглянута особливість роботи імпульсного перетворювача напруги на комплексне навантаження. Показані причини виникнення автоколивального режиму. При необхідності для усунення автоколивань можуть бути додані елементи демпфуючого фільтра. Досліджено вплив зовнішніх зворотних зв'язків на динамічні властивості імпульсного перетворювача напруги, що працює на дугове навантаження. Для забезпечення стійкості в системі "фільтр електромагнітних завад – імпульсний перетворювач напруги" слід знижувати вихідний опір фільтра до величини меншої вхідного опору перетворювача. Отримані результати розрахунку комплексного вхідного опору імпульсного перетворювача напруги можуть бути використані для аналізу стійкості роботи системи електроживлення з вхідним фільтром радіоперешкод. Додатковий зворотний зв'язок по напрузі на дузі призводить до суттєвого збільшення вихідного опору перетворювача і до згладжування його частотної характеристики (відсутності резонансного максимуму), що дуже бажано. В цілому частотна залежність вихідного опору для двоконтурної системи більш сприятлива, ніж для одноконтурної в плані динаміки. Наукова новизна. Застосування нових ефективних алгоритмів розрахунку і спектрального аналізу процесів в замкнутих нелінійних дискретних системах з різними видами зворотних зв’язків в режимі їх нормального функціонування до аналізу нового об'єкта. Практична цінність. Робота має конструктивний характер і завершиться процедурою проектування регуляторів з використанням нової – натурної теорії управління для об'єктів з невизначеними параметрами.

Опис

Верещаго, Е. Н. Анализ динамических сопротивлений преобразователя с мягким переключением для питания технологических установок = Analysis of dynamic resistance of the converter with soft switching for supplying technological installations / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Електротехніка та електроенергетика : наук. журн. НУ "ЗП". – Запоріжжя : НУ "ЗП", 2019. – № 4. – С. 32–45.

Ключові слова

регулируемый преобразователь напряжения, мягкое переключение, входное и выходное сопротивления, входной фильтр, полное сопротивление, двухконтурная система стабилизации, устойчивость, каскадное соединение, комплексная нагрузка, adjustable voltage converter, soft switching, input and output resistance, input filter, impedance, double-circuit stabilization system, stability, cascade connection, complex load, регульований перетворювач напруги, м'яке перемикання, вхідний і вихідний опір, вхідний фільтр, повний опір, двоконтурна система стабілізації, стійкість, каскадне з'єднання, комплексне навантаження

Бібліографічний опис