Визначення головних елементів рятувальних суден = Determination of main elements of the salvagc ships

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05-29

Автори

Ле Куанг Хунг
Le Quang Hung

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дисертаційної роботи є вдосконалення процесу проектування рятувальних суден на основі створення принципово нової методики визначення його головних елементів для початкових стадій проектування = The purpose of this dissertation is to develop the design process of salvage ships on the basis of creation of new method of determination of his main elements for the initial stages of designing.

Опис

Ле Куанг Хунг Визначення головних елементів рятувальних суден : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Ле Куанг Хунг ; НУК ; наук. кер. В. О. Нєкрасов. - Миколаїв, 2006. - 24 с.

Ключові слова

рятувальне судно, задача функціонування, головні елементи, ефективність, цільова функція, математична модель, імітаційне моделювання, оптимізація, salvage ship, problem of functioning, main elements, efficiency, goal of function, mathematical model, simulation modeling, optimization

Бібліографічний опис

Зібрання