Спосіб навчання стохастичної нейронної мережі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Кутковецький, Валентин Якович
Турти, Марина Валентинівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до нейрокібернетики і може бути використана у нейрокомп'ютерах та штучних стохастичних нейронних мережах для класифікації заданого на вході випадкового вхідного вектора невідомого класу X = (х1, х2,…, хj, …, хn), де j=1, 2,…, n - порядковий номер змінної xj.

Опис

Пат. 109297 Україна. Спосіб навчання стохастичної нейронної мережі / В. Я. Кутковецький, М. В. Турти (Україна). – Заявл. 01.02.2016 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16.

Ключові слова

Бібліографічний опис