Розробка системи подачі газового палива двигуна 7ЧН43/61

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Цуркан І. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В магістерській роботі наведені результати дослідження середньообертового двигуна внутрішнього згоряння, потужністю 7000 кВт та частотою обертання 500 хв-1 для газовозу «NORGAS INNOVATION». В якості базового був обраний двигун 7ЧН43/61, який виробляється компанією «MAК» (7М43С). В якості робочого циклу був обраний газодизельний цикл з газотурбінним наддувом, що забезпечує достатньо високі показники ДВЗ. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ, а також розроблено систему подачі газового палива. Розроблено сучасний технологічний процес монтажу двигуна на судні. Економічні розрахунки, наведені у роботі, довели доцільність модернізації паливної системи двигуна MAК 7М43С. Магістерська робота виконана українською мовою на 117 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 17 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1 та 2 формату А2.

Опис

Цуркан, І. О. Розробка системи подачі газового палива двигуна 7ЧН43/61 = Design of the gaseous fuel supply system for the engine 7ЧН43/61 : магістерська робота ; спец. 142 ''Енергетичне машинобудування'' / І. О. Цуркан ; наук. кер. А. Ю. Проскурін. – Миколаїв : НУК, 2021. – 119 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис