Інформаційна культура як складова професіоналізму сучасного фахівця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Бєлодєд, О. В.
Диндеренко, К. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення. Інформаційна культура – це складне та багатозначне поняття, яке пронизує усі сторони розвитку людини. Існує велика кількість визначень поняття "інформаційна культура", але найбільш розповсюдженим є розуміння інформаційної культури як "сукупності інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують самостійну діяльність, спрямовану на задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій".

Опис

Інформаційна культура як складова професіоналізму сучасного фахівця [Текст] : дайджест / уклад.: О. В. Бєлодєд, К. С. Диндеренко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 6 с.

Ключові слова

дайджест, інформаційна культура, професіоналізм сучасного фахівця, інформаційні технології

Бібліографічний опис