Оцінка фінансового ризику підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кулиєва, Г. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Управління фінансовими ризиками підприємства є відносно новим самостійний напрямком фінансового менеджменту і є одним з найбільш важливих управлінських процесів у його системі. Наукові дослідження із проблем управління фінансовими ризиками підприємства охоплюють сьогодні широкий спектр питань – від оцінки й способів нейтралізації ризику окремих його фінансових операцій до фінансової діяльності в цілому. Багато дослідників за розробку окремих проблем управління фінансовими ризиками відмічено Нобелівською премією. Фінансові ризики впливають на багато аспектів фінансової діяльності підприємства, однак найбільш значимий їхній вплив проявляється у двох напрямках. По-перше, рівень прийнятого ризику впливає на формування рівня прибутковості фінансових операцій підприємства – ці два показники перебувають у тісному взаємозв'язку і є єдиною системою «прибутковість ризик». По-друге, фінансові ризики є основною формою генерування прямої загрози банкрутства підприємства, тому що фінансові втрати, пов'язані із цим ризиком, є найбільш відчутними. Тому, практично всі фінансові рішення, спрямовані на формування прибутку підприємства, підвищення його ринкової вартості й забезпечення фінансової безпеки, вимагають від фінансових менеджерів володіння технологією винайдення, прийняття й реалізації ризикових рішень. Поглиблення теоретико-методологічних засад і розробки практичних рекомендацій щодо управління фінансовими ризиками. Розглядаються теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємств. Зокрема, поняття і класифікація фінансових ризиків підприємства та методичний інструментарій управління фінансовими ризиками підприємства. Також надано характеристику господарської діяльності підприємства та основних фінансово-економічних показників, проводиться аналіз ризику погіршення фінансового стану підприємства та оцінка ризику банкрутства. Запропоновано заходи щодо удосконалення управління фінансовими ризиками виробничо-господарській діяльності підприємства у двох напрямках: обґрунтування внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків та страхування зовнішніх ризиків.

Опис

Кулиєва, Г. С. Оцінка фінансового ризику підприємства : бакалаврська робота ; спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“ / Г. С. Кулиєва ; наук. кер. О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 117 с.

Ключові слова

управління фінансовими ризиками, класифікація фінансових ризиків, аналіз фінансових ризиків, оцінка ризику банкрутства, страхування фінансових ризиків, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“, financial risk management, classification of financial risks, financial risk analysis, bankruptcy risk assessment, financial risk insurance

Бібліографічний опис