Обґрунтування техніко-конструктивних параметрів асинхронного генератора електроенергетичної установки судна з совісними гребними гвинтами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Шаблій, Григорій Сергійович
Shablii, Hryhorii Serhiiovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дипломній роботі розглядається питання використання асинхронної короткозамкненої машини як генератора змінного струму в судновій електроенергетичній установці, а також виконується аналіз засобу зниження матеріалоємності на основі зануреного розташування та удосконалення конструкції ротора генератора. Виконано порівняльний аналіз двох можливих конфігурацій пазів ротора з використанням критерію мінімуму внутрішнього діаметра статора. В першому розділі надається порівняльний аналіз безконтактних генераторів для автономних електроенергетичних систем та розглядаються особливості асинхронних генераторів трифазного змінного струму. У другому розділі розглядаються принципи роботи асинхронної машини у генераторному режимі, її особливості, переваги та недоліки. Надається аналіз засобів ємнісного збудження асинхронного генератора та розробка схеми керування генераторним комплексом. У третьому та четвертому розділах виконано аналіз та удосконалення методики розрахунку та приведено розрахунок асинхронного генератора позабортного виконання з мінімізацією діаметра та двома варіантами конфігурації та розташування пазів магнітопроводу ротора.

Опис

Шаблій, Г. С. Обґрунтування техніко-конструктивних параметрів асинхронного генератора електроенергетичної установки судна з совісними гребними гвинтами = Substantiation of technical and constructive parameters of asynchronous generator of the electric installation of the vessel with conscientious propellers : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Г. С. Шаблій ; наук. кер. Р. А. Ставинський. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 78 с.

Ключові слова

розробка асинхронного вентильного турбогенератора, суднова електроенергетична система, модернізація силової енергетичної установки, development of asynchronous valve turbogenerator, ship power system, modernization of power plant

Бібліографічний опис