Модернізація головного двигуна Sulzer RTflex 50В танкеру-хімовозу для роботи на газовому паливі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

вного тиску при подачі газу при низькому тиску. До експлуатації двотактних малооборотних двигунів з системою низького тиску приступила фірма Wärtsilä. Саме двигун цієї фірми типу RT-flex 50В встановлено на судні що розглянуто у даному дипломному проекти. Ціль роботи розробити комплекс заходів для переобладнання двигуна Sulzer RT-flex 50В системою подачі газу під низьким тиском, з метою покращення його економічних та екологічних показників. Завданням роботи є аналітичним методом провести розрахунок робочого процесу дизельного двигуна, який конвертується у газодизель. Порівняти і визначити вплив використання газового палива на характер перебігу робочого процесу його ефективні та екологічні показники. Об’єкт дослідження – газодизельний двигун RT-flex 50В, який випускається фірмою Wärtsilä. Встановлюється, на різні типи суден у якості головного, у тому числи на танкер-газовоз ''Gaschem Antarctic'', що розглянуто у даній роботі. Апробація результатів дослідження – автор прийняв участь в Міжнародній науково-практичній конференції ''Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців'', яка проводилася Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом 23-25 жовтня 2023 р. з доповіддю «Оптимізація геометричних параметрів проточної частини газоподаючого модуля малооборотного газодизельного двигуна»

Опис

Сікерін, В. Є. Модернізація головного двигуна Sulzer RTflex 50В танкерухімовозу для роботи на газовому паливі : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / В. Є. Сікерін ; наук. кер. Є. В. Білоусов. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 112 с.

Ключові слова

процес впуску, індикаторна діаграма, тепловий розрахунок, робочий процес, газовий двигун, 131 ''Прикладна механіка'', intake process, indicator diagram, thermal calculation, working process, gas engine

Бібліографічний опис