Удосконалення методики розрахунку льодових навантажень на бурові платформи для Азово-Чорноморського басейну = Improving the method for calculating ice loads on the drilling platforms for the Azov-Black Sea basin

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Заєць, А. Ю.
Zaiets, A. Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна наукова робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – Конструювання та будування суден. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2018. Метою дисертації є удосконалення процесу проектування на початковій стадії бурових платформ з урахуванням особливостей льодового режиму в Азово-Чорноморському басейні та на основі нейромережевого прогнозування товщини льодових утворень = The Qualifying scientific work for an academic degree of the Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.08.03. – Design and building of ships. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev, 2018. The purpose of the dissertation is to improve the design of the drilling platforms at the initial stage. Improvements are based on neural network forecase for the thickness of ice formations while taking into account the ice regime in the Azov-Black Sea basin.

Опис

Заєць, А. Ю. Удосконалення методики розрахунку льодових навантажень на бурові платформи для Азово-Чорноморського басейну: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / А. Ю. Заєць ; наук. кер. О. В. Бондаренко. – Миколаїв, 2018. – 24 с.

Ключові слова

бурові платформи, льодові навантаження, Азово-Чорноморський басейн, вуглеводна сировина, нейронні мережі, прогнозування, drilling platforms, ice loads, Azov-Black Sea basin, hydrocarbon feedstock, neural networks, forecasting

Бібліографічний опис

Зібрання