Формування інформаційної компетентності здобувача вищої освіти як запорука дотримання академічної доброчесності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Підкреслена взаємозалежність між формуванням інформаційної компетентності студентів та підвищенням рівня культури академічної доброчесності в закладах вищої освіти (ЗВО). Розкрита роль та можливості Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у створенні такого інформаційного простору, у якому дотримання норм академічної доброчесності є однією з базових засад і безперечною цінністю. Розглянуто комплекси заходів і форми роботи бібліотеки з формування інформаційної компетентності здобувачів вищої освіти усіх ступенів: від студентів, молодих науковців до науково-педагогічних працівників.

Опис

Корольова, Т. Д. Формування інформаційної компетентності здобувача вищої освіти як запорука дотримання академічної доброчесності = Formation of information competence of the applicant of higher education as a guarantee of academic integrity / Т. Д. Корольова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 29–37.

Ключові слова

інформаційна компетентність, здобувачі вищої освіти, академічна доброчесность, бібліотека, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, information competence, students, scientists, PhD, academic integrity, library, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Бібліографічний опис