BITCOIN: Українські реалії використання криптовалют в сучасних економічних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Жувагіна, І. О.
Замарайкін, О. В.
Будна, Т. С.
Zhuvahina, I.
Zamaraykin, O.
Budna, T.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено сучасні особливості становлення та тенденції розвитку використання нового революційного способу здійснення платежів в економічних системах. Проаналізовані явні переваги та недоліки електронної готівки у країні. Представлено перелік компаній в Україні, які приймають розрахунки у bitcoin. Побудовано інфографіку ринку криптовалют у світі за відкритими джерелами інформації. Визначено, що для оптимально го розвитку криптовалют необхідно здійснення інституційних промозаходів, реалізація співпраці з міжна родними організаціями, створення юридичнийих гайдів для бізнесу та фізичних осіб. Відзначено, що при належному удосконаленні технології, законодавчому регулюванні та покращенні відповідної інфраструктури дана технологія займе значне місце в повсякденному житті населення. Доведено, що bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і спекулятивних тті населення. Доведено, що bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і спекулятивних операцій. При цьому вже зараз bitcoin є повноцінною і основною розрахунковою валютою на ринку криптогрошей.

Опис

Жувагіна, І. О. BITCOIN: Українські реалії використання криптовалют в сучасних економічних системах = BITCOIN: Ukrainian realities of use criteria in modern economic systems / І. О. Жувагіна, О. О. Замарайкін, Т. С. Будна // Економіка та держава. – 2018. – № 6. – С. 97–100.

Ключові слова

bitcoin, криптовалюта, електронні гаманці, електронні платежі, електронні гроші, електронна комерція

Бібліографічний опис

Зібрання