Дослідження сучасного стану поводження з відходами на полігоні твердих побутових відходів міста Миколаєва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кулічкова, А. О.
Kulichkova, A. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Україна являється однією з країн, де високий рівень урбанізації, в наслідок чого все більш актуальною становиться проблема поводження з відходами. Діючі полігони та звалища ТПВ представляють собою значну екологічну небезпеку, забруднюючи літосферу, атмосферу та гідросферу. Враховуючи те, що на сьогоднішній день все більш інтенсивно зростають обсяги твердих побутових відходів, тому проблема поводження з відходами на полігонах є надзвичайно актуальною та потребує дієвих механізмів її вирішення. Метою роботи є дослідити сучасний стан поводження з відходами на полігонах ТПВ, розглянути поняття «рекультивація», проаналізувати напрямки та способи рекультивації, розробити рекомендації щодо закриття та рекультивації полігону твердих побутових відходів Миколаївської області.Об’єкт дослідження – полігон ТПВ міста Миколаєва.В першому розділі проаналізовано сучасний стан поводження з відходами на полігонах твердих побутових відходах та умови експлуатації полігону. У другому розділі розглянуто поняття «рекультивація», проаналізовано напрями, способи та етапи рекультивації полігонів ТПВ. У третьому розділі досліджено сучасний стан поводження з відходами на полігоні ТПВ міста Миколаєва, розроблено рекомендації щодо рекультивації полігону ТПВ та схему моніторингу в після рекультиваційний період. У четвертому розділі розраховано еколого-економічну ефективність проведення рекультивації на полігоні ТПВ міста Миколаєва. У п’ятому розділі розглянуто правила охорони праці та техніки безпеки під час проведення робіт з рекультивації полігону твердих побутових відходів. Структура та об’єм роботи: дипломна робота представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 103 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 1. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаної літератури. У роботі використано 27 таблиць, 25 рисунків, список використаної літератури містить 57 джерел.

Опис

Кулічкова, А. О. Дослідження сучасного стану поводження з відходами на полігоні твердих побутових відходів міста Миколаєва = Study of the current state of waste management at the landfill of solid waste of the city of Nikolaev : магістерська робота ; спец. 101 “Екологія“ / А. О. Кулічкова ; наук. кер. Л. М. Маркіна. – Миколаїв : НУК, 2020. – 97 с.

Ключові слова

полігон, рекультивація, санація, тверді побутові відходи, моніторинг, 101 “Екологія“, landfill, reclamation, sanitation, solid household waste, monitoring

Бібліографічний опис