Методична система адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Літвінова, М. Б.
Litvinova, M. B.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації обґрунтовано створення методичної системи адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти (ЗВТО), яка відповідає новітнім тенденціям розвитку фізичної освіти у світі й в Україні. Розроблена методична система дозволяє реалізувати вимоги до підготовки з фізики майбутніх інженерів та відповідає новітнім організаційним умовам, за яких відбувається фізична освіта у ЗВТО України.
The dissertation substantiates and determines the tendencies of the development of physical education in the Institutions of Higher and Technical Education (IHTE) in the world and in Ukraine, which indicate the study of physics of future engineers, as well as the current organizational conditions under which such education takes place in IHTE of Ukraine.

Опис

Літвінова, М. Б. Методична система адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / М. Б. Літвінова ; наук. консультант В. Д. Шарко ; МОН України ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2018. – 517 с.

Ключові слова

адаптивне навчання фізики, тенденції розвитку освіти, майбутні інженери, заклади вищої технічної освіти, адаптація, методична система, освітній процес, методологічні підходи, мозаїчно-кліпове мислення, студенти, освітня, навчальні плани та програми, міждисциплінарні зв’язки, форми, методи і засоби навчання, adaptive physics training, future engineers, Institutions of Higher and Technical Education, adaptation, methodical system, educational process, methodological approaches, mosaic thinking, students, educational, curriculums and programs, interdisciplinary relations, forms, methods and means of training

Бібліографічний опис

Зібрання