Електронний посібник з використання і коригування машинного перекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Юрченко, І. В.
Yurchenko, І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Юрченко І. В. Електронний посібник з використання і коригування машинного перекладу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» – Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 2021 р. Кваліфікаційну роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики Гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 2021 р. Керівник роботи – д-р філол. наук, професор О. А. Дубова. Робота складається зі «Вступу», трьох розділів основної частини, загальних «Висновків», списку використаної літератури (40 найменувань), трьох додатків. Загальний обсяг роботи становить 76 сторінок. Дипломне дослідження присвячено визначенню шляхів ефективного виправлення найбільш частотних помилок, що здійснюються сервісом машинного перекладу Google Translate на матеріалі мовної пари «англійська → українська». Висвітлено зміст поняття «машинний переклад» і стимули його розвитку, досліджено типологію видів машинного перекладу, визначено універсальні/індивідуальні переваги/недоліки електронних ресурсів машинного перекладу, пояснено доцільність застосування систем машинного перекладу під час роботи з текстами різних стилів, а також описано типові помилки сервісу Google Translate на прикладах і, як результат, розроблено алгоритм постредагування отриманого перекладу користувачами систем машинного перекладу.

Опис

Юрченко, І. В. Електронний посібник з використання і коригування машинного перекладу = Electronic manual on the use and correction of machine translation : бакалаврська робота ; спец. 035 “Філологія“ / І. В. Юрченко ; наук. кер. О. А. Дубова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 76 c.

Ключові слова

машинний переклад, системи машинного перекладу, Google Translate, редагування, 035 “Філологія“, machine translation, machine translation systems, Google Translate, editing

Бібліографічний опис